blank
blank blank
ÖDÜL SİGORTA AR. HİZ. LTD. ŞTİ
blank blank blank blank blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank
l
Özel Sağlık Sigortası
l
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
l
Yaşam Sigortaları
l
Yabancı Uyruklular için Sağlık
l
BES
blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank
 
Geri Ödeyen Yaşam
 
Risk gerçekleşmediğinde sigortalılarımız süre sonunda primlerinin tamamını dolar üzerinden geri alabilsinler. Ayrıca primlerinizi yatırırken vergi avantajından da faydalanabilirsiniz.

Eğer 18-58 yaşları arasındaysanız siz de bu yaşam sigortasına sahip olabilirsiniz.

Sevdikleriniz güvence altına : Vefaat teminatıyla sevdiklerinizi güvence altına alıyorsunuz.

Primleriniz iade : Allianz Geri Ödeyen Yaşam Sigortası ile belirlenen süre sonunda vefat gerçekleşmediği durumlarda ödediğiniz tüm primleri geri alabilirsiniz. Para birimi Dolar (USD)

Vergi iadesi (Geri Ödeyen Yaşam Vergi Avantajı) :
Ödediğiniz primlerin tamamını, belirli tutarları aşmamak kaydıyla, verginizden düşürebiliyorsunuz. Brüt gelirin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla vergiden düşürülebilir ve böylelikle vergi dilimine göre değişen oranlarda vergi avantajı elde edilir.
  Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi

Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi, beklenmedik bir durumda çocuğunuzun eğitimine devam edebilmesi için güvence sağlar.
Trafik kazası, toplu taşıtta kaza ve diğer kazalar sonucunda yaşam kaybı veya daimi maluliyet durumu olduğunda, çocuğunuzun eğitim masrafları belirlediğiniz süre boyunca karşılanır.

18-63 yaşları arasındaysanız Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi'ne sahip olabilirsiniz.

Primlerinizi sigortanın ilk yılı içerisinde ödersiniz; kalan sürede herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yoktur. Varsayalım çocuğunuzun eğitimi için 5 yıl boyunca, yılda 10.000 USD tutarında teminat belirlediniz. Sigortanın ilk yılında, yukarıdaki kazalardan herhangi biri gerçekleşirse çocuğunuz için 5 yıl boyunca her yıl 10.000 USD ödenir. Eğer bu kaza sigortanın 3. yılında gerçekleşirse, yıllık 10.000 USD kalan 3 yıl boyunca ödenir.

  Yaşam Riskleri
 

Yaşam Riskleri Sigortası, 20 kritik hastalığa ve yaşam kaybı gibi durumlara karşı maddi güvence sağlayan bir sigortadır. Bu güvence ile sağlık sorunlarıyla mücadele ederken bir de maddi sorunlarla baş etmek zorunda kalmaz, tedavi masraflarınıza destek olabilir. Böylece mevcut birikimlerinizi harcamak ya da ağır borç yükü altına girmek zorunda kalmazsınız.
Yaşam Riskleri Sigortası'nda iki ayrı teminat seçeneği vardır:

Yaşam Riskleri Teminatı: Kişinin, sigorta kapsamındaki hastalıklardan birisine yakalanması veya maluliyeti durumunda kendisine ödenir.

Yaşam Kaybı Teminatı : Sigortalının yaşamını kaybetmesi durumunda, tazminat sigortalının belirlediği “lehdara” ödenir.

  Yaşam Riskleri Sigortası, en sık görülen ve yaşamsal risk taşıyan 20 hastalığı kapsar.
 
Kanser Kalp Krizi Kalp Kapağı Ameliyatı Aort Greftleme Operasyonu Balon-Anjioplasti Koroner Arter By-pass Cerrahisi Temel Organ Nakli İyi Huylu Beyin Tümörü Böbrek Yetmezliği Kan Nakli ile Bulaşan HIV Uzuv Kaybı MS - Multipl Skleroz İşitme Kaybı Körlük Ciddi Yanıklar İnme Koma Felç Vücut Organlarının Görev ve Hareketlerini Yerine Getirememesi Meslek Yoluyla Bulaşan HIV (Doktorlar ve diş hekimleri için)
blank blank blank blank blank blank blank blank blank
Tarafımızdan Marka Tescilli "Ödül Sigorta" Web Sitelerimiz.
blank    
www.odulsigorta.com blank Kullanıcı Sözleşmesi Gizlilik Politikası
blank blank
blank blank blank blank blank
  blank  
  blank    
           
Ameliyatlar
Ameliyatsız yatışlar
Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ile Tetkikleri
Küçük Cerrahiler ve 
Tıbbi Gözlem
Genel Sağlık Kontrolü, Mamografi ve PSA Ambulans Hizmeti Ameliyatlar
Ameliyatsız yatışlar
Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ile Tetkikleri
Küçük Cerrahiler ve 
Tıbbi Gözlem
Genel Sağlık Kontrolü, Mamografi ve PSA Ambulans Hizmeti